cắt nhau tại một điểm thuộc trục hoành

 • Cho đàng tròn trặn (O;R) và một điểm A ở ngoài đàng tròn trặn o. Từ A vẽ nhì tiếp tuyến AB, AC của O ( B và C là 2 điểm). Gọi H là kí thác điểm của OA và BC. Chứng minh OA vuông góc BC và 4 điểm A,B,O,C nằm trong phụ thuộc đàng tròn

  a) C/m OA vuông góc BC và 4 điểm A,B,O,C nằm trong phụ thuộc đàng tròn

  Bạn đang xem: cắt nhau tại một điểm thuộc trục hoành

  b) Kẻ 2 lần bán kính BD của o, AD hạn chế đàng tròn trặn o bên trên E. C/m OA//CD và AH.AO=AE.AD

  c) HC là phân giác của góc DHE

  em kết thúc câu a,b rồi ạ gom em câu c thui

  13/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho tam giác ABC vuông bên trên A ( AB > AC ). Vẽ đàng tròn trặn tâm O 2 lần bán kính AB. Đoạn trực tiếp BC hạn chế đàng tròn trặn (O) bên trên H. Gọi I là trung điểm AC. Chứng minh AH là đàng cao tam giác ABC.

  Cho tam giác ABC vuông bên trên A ( AB > AC ). Vẽ đàng tròn trặn tâm O 2 lần bán kính AB. Đoạn trực tiếp BC hạn chế đàng tròn trặn (O) bên trên H. Gọi I là trung điểm AC.
         a/ Chứng minh AH là đàng cao tam giác ABC.

         b/ Chứng minh IO trung trực AB và IB tiếp tuyến của đàng tròn trặn (O).

  15/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho đàng tròn trặn (O;R) 2 lần bán kính AB. Gọi I là trung điểm OA. Qua I vẽ chão cung MQ vuông góc OA. Kẻ chão MP vuông góc với MQ. CMR: Ba điểm Phường, O, Q trực tiếp hàng

  Cho đàng tròn trặn (O;R) 2 lần bán kính AB. Gọi I là trung điểm OA. Qua I vẽ chão cung MQ vuông góc OA. Kẻ chão MP vuông góc với MQ. a) CMR: Ba điểm Phường, O, Q trực tiếp mặt hàng b) Tính số đo góc MBA c) Gọi H là kí thác của AP và MQ. Chứng minh rằng MH.MQ = MP^2

  16/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho hàm số y=(m-1)x+m+2. Vẽ đồ gia dụng thị hàm số Khi m=2 lần độ quý hiếm của m bỏ đồ thị hàm số trải qua điểmA (2;-1)

  16/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho tam giác ABC với góc ABC =75 chừng, góc ACB=45 chừng và BC=2a. Đường tròn trặn tâm O 2 lần bán kính BC hạn chế AB bên trên D và hạn chế AC bên trên E.

  b/ c/m tam giác ODE đều

  c/ C/m: BH.BE+CH.CD=4a^2

  19/11/2022 |   0 Trả lời

 • Chứng minh hàm số nó = 4x + 1 đồng biến

  giải chi tiết

  21/11/2022 |   3 Trả lời

 • cho đàng tròn trặn tâm O với 2 2 lần bán kính MN và EF vuông góc cùng nhau bên trên O. Lấy K bên trên chão cung nhỏ MF. EK hạn chế MN bên trên Q. Chứng minh Q, O, K, F nằm trong phụ thuộc 1 đàng tròn trặn.

  cho đàng tròn trặn tâm O với 2 2 lần bán kính MN và EF vuông góc cùng nhau bên trên O. Lấy K bên trên chão cung nhỏ MF. EK hạn chế MN bên trên Q

  chứng minh q,o,k,f nằm trong phụ thuộc 1 đàng tròn

  21/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho hàm số hàng đầu y=ax 4 xác lập thông số góc a hiểu được đồ gia dụng thị của hàm số trải qua điểm A (5;9)

  Cho hàm số hàng đầu y=ax 4 xác lập thông số góc a hiểu được đồ gia dụng thị của hàm số trải qua điểm A (5;9)

  06/12/2022 |   0 Trả lời

 • Toán Lớp 9

  Cho tam giác ABC vuông bên trên A, đàng cao AH

  a) Hãy viết lách hệ thức tương tác thân thuộc đàng cao và hình chiếu của những cạnh góc vuông bên trên cạnh huyền

  b) Tính AH biết BH = 4cm; HC = 9cm

  08/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho tam giác ABC đường cao Bh và CK cắt nhau tại I vẽ đường tròn tâm O đường kính CI M là trung điểm của AB. chứng minh MH là tiếp tuyến của đường tròn đường kinh CI

  Cho tam giác ABC đường cao Bh và CK cắt nhau tại I vẽ đường tròn tâm O đường kính CI M là trung điểm của AB. chứng minh MH là tiếp tuyến của đường tròn đường kinh CI

  11/12/2022 |   0 Trả lời

 • Có 1 câu tre có tính cao 5m (cây tre đâm chồi trực tiếp đứng đối với mặt mày đất). Sau một trận bão nó bị gãy, ngọn tre chạm mặt mày khu đất ở khoảng cách 3m đối với gốc tre. Hãy lần chừng cao vị trí cây tre gãy

  Giải gom bản thân bài xích này ạ.Mình cám ơn nhiều ạ

  11/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho nửa đàng tròn trặn tâm O, 2 lần bán kính AB. Kẻ tiếp tuyến Ax với nửa đàng tròn trặn. M là một trong điểm bất kì bên trên nửa đàng tròn trặn, kẻ MH vuông góc với AB, BM hạn chế Ax bên trên C. Tam giác AMB là tam giác gì? Vì sao?

  Cho nửa đàng tròn trặn tâm O, 2 lần bán kính AB. Kẻ tiếp tuyến Ax với nửa đàng tròn trặn. M là một trong điểm bất kì bên trên nửa đàng tròn trặn, kẻ MH vuông góc với AB, BM hạn chế Ax bên trên C. a)Tam giác AMB là tam giác gì? Vì sao?Chứng minh: MA2=MB.MCChứng minh: MB.MC=AH.AB

  22/12/2022 |   0 Trả lời

 • Chị Hoa Đào là người công nhân của một công ty lớn may khoác. Lương từng tháng và chị qua chuyện sẽ có được bao gồm 5 triệu đồng xu tiền lương lậu cơ bạn dạng và loại bao nhiêu hoàn thiện một chiếc áo thì tiếp tục nhận thêm thắt đôi mươi.000đ gói. X là số áo chị Hoa Đào hoàn thiện nhập một mon, nó là chi phí lương lậu của mon bại liệt. Hãy xác lập công thức tính nó theo đòi x.

  Mọi người giải gom em bài xích 9 ạ

  25/12/2022 |   0 Trả lời

 • Xem thêm: world cup 2022 bắt đầu khi nào

  Cặp số M(-3; 10) với là nghiệm của phương trình 2x+y=4 không? Vì sao. Viết nghiệm tổng quát mắng của phương trình.

  Cặp số M(-3; 10) với là nghiệm của phương trình 2x+y=4 không?Vì sao. Viết nghiệm tổng quát mắng của phương trình

  02/01/2023 |   0 Trả lời

 • Hai xe hơi xuất hành và một khi bên trên quãng đàng kể từ A cho tới B nhiều năm 120km. Do xe hơi loại nhất lên đường thời gian nhanh rộng lớn xe hơi loại nhì là 10km/h , nên xe hơi loại nhất cho tới B trước xe hơi loại nhì là 24 phút. Tính véc tơ vận tốc tức thời của từng xe hơi.

  Giải câu hỏi bằng phương pháp lập hệ phương trình

  04/01/2023 |   0 Trả lời

 • Cho tam giác ABC với góc A > 90 chừng. Đường tròn trặn nội tiếp tam giác theo thứ tự xúc tiếp với AB, AC bên trên M,N. Lấy D, E theo thứ tự bên trên tia đối AB,AC sao cho tới BD=CE=BC. Gọi kí thác điểm của MN với BE, CD theo thứ tự lag Phường, Q. Chứng minh Phường, Q theo thứ tự là trung điểm BE,CD.

  Cho tam giác ABC với góc A > 90 chừng. Đường tròn trặn nội tiếp tam giác theo thứ tự xúc tiếp với AB,AC bên trên M,N. Lấy D,E theo thứ tự bên trên tia đối AB,AC sao cho tới BD=CE=BC. Gọi kí thác điểm của MN với BE,CD theo thứ tự lag Phường,Q. Chứng minh Phường,Q theo thứ tự là trung điểm BE,CD

  09/01/2023 |   0 Trả lời

 • Cho ABC nhọn ( AB AC ) nội tiếp đàng tròn trặn (0;R) Hai đàng cao BM và công nhân hạn chế nhau tai H, AH hạn chế BC tai D. CMR: tứ giác ANHM nội tiếp và AH vuông góc BC bên trên D.

  Giải gom bản thân bài xích này nhé! Cho ABC nhon ( AB AC ) nội tiếp đàng tròn trặn (0;R) Hai đàng cao BM và công nhân hạn chế nhau tai H, AH hạn chế BC tai D. a) CMR: tứ giác ANHM nội tiếp và AH vuông góc BC bên trên D. b) CMR AM .AC = AN. AB Nếu BC = 2MN chứng tỏ góc ACN = 30⁰ c) Kẻ 2 lần bán kính BK của (O) CMR AH= KC d) CMR H,I,Q trực tiếp mặt hàng biết AQ là 2 lần bán kính của (O) I là trung điểm của BC

  28/01/2023 |   0 Trả lời

 • Từ một điểm M ở bên phía ngoài đàng tròn trặn (O ; 6cm); kẻ nhì tiếp tuyến MN; MP với đàng tròn trặn (N; Phường nằm trong O) và hạn chế tuyến MAB của (O) sao cho tới AB = 6 centimet.

  Từ một điểm M ở bên phía ngoài đàng tròn trặn (O ; 6cm); kẻ nhì tiếp tuyến MN; MP với đàng tròn trặn (N; Phường nằm trong O) và hạn chế tuyến MAB của (O) sao cho tới AB = 6 centimet.

  a) Chứng minh: OPMN là tứ giác nội tiếp

  b) Tính chừng nhiều năm đoạn trực tiếp MN biết MO = 10 cm

  c) Gọi H là trung điểm đoạn trực tiếp AB. So sánh góc với góc MON và góc MHN

  d) Tính diện tích S hình viên phân số lượng giới hạn bởi vì cung nhỏ AB và chão AB của hình trụ tâm O đang được cho tới.

  \left\{\begin{array}{l}x+3 y=4 \\ 2 x+5 y=7\end{array}\right.

  29/01/2023 |   0 Trả lời

 • Có 3 team kiến tạo nằm trong thực hiện công cộng một việc làm. Làm công cộng được 4 ngày thì team III được điều động thao tác làm việc không giống, 2 team còn sót lại nằm trong thực hiện thêm thắt 12 ngày nữa thì hoàn thiện việc làm. sành rằng năng suất của team I cao hơn nữa năng suất của team II; năng suất của team III là tầm nằm trong của năng suất team I và năng suất team II; và nếu như từng team thực hiện 1 mình 1 phần tía việc làm thì cần rơi rụng toàn bộ 37 ngày mới nhất kết thúc. Hỏi nếu như từng team thực hiện 1 mình thì từng nào ngày kết thúc việc làm bên trên.

  GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH 

  31/01/2023 |   0 Trả lời

 • Cho AABC với BC = 12 centimet, B=60, C=40. Tính chừng nhiều năm đàng cao AH

   Cho AABC với BC = 12 centimet, B=60, C=40.
  a/ Tính chừng nhiều năm đàng cao AH ; b/Tính diện tích S AABC.

  01/02/2023 |   0 Trả lời

 • cho phép tắc demo lựa chọn tình cờ rời khỏi nhì cuốn sách với 3 quyển toán không giống nhau kí hiệu là D,E,F và 2 quyển văn không giống nhau kí hiệu M,N. Tìm toàn bộ thành phẩm tiện nghi cho tới biến chuyển cố đối với tất cả sách văn và sách toán.

  cho phép tắc demo lựa chọn tình cờ rời khỏi nhì cuốn sách với 3 quyển toán không giống nhau  kí hiệu là D,E,F  và 2 quyển văn không giống nhau kí hiệu M,N .Tìm toàn bộ xcacs thành phẩm tiện nghi cho những biến chuyển cố sau

  a) đối với tất cả sách văn và sách toán

  b) cần với sách toán

  02/02/2023 |   0 Trả lời

 • xin người xem gom. Em đang được cần thiết cấp ạ. Chỉ gom em câu 6 bài xích hình ạ

  Chỉ gom em ạ

  19/02/2023 |   0 Trả lời

 • Cho đàng tròn trặn tâm O và điểm S ở ngoài đàng tròn trặn . Từ S kẻ nhì tiếp tuyến SA và SD và cát tuyến SBC cho tới đàng tròn trặn ( B ở thân thuộc S và C ). a) Phân giác của góc BAC hạn chế chão cung BC ở M . Chứng minh SA = SM .

  Cho đàng tròn trặn tâm O và điểm S ở ngoài đàng tròn trặn . Từ S kẻ nhì tiếp tuyến SA và SD và cát tuyến SBC cho tới đàng tròn trặn ( B ở thân thuộc S và C ).

  a) Phân giác của góc BAC hạn chế chão cung BC ở M . Chứng minh SA = SM .

  b) AM hạn chế đàng tròn trặn ở E. Gọi G là kí thác điểm của OE và BS; F là kí thác điểm của AD với BC .  Chứng minh SA^2 = SG . SF .

  c) sành SB = a ; Tính SF Khi BC = \frac{2a}{3}

  10/03/2023 |   0 Trả lời

 • Cho phương trình : x2 – 2mx + 2m - 1 = 0.Tìm m nhằm phương trình với nhì ngiệm x1;x2 thỏa mãn: (x1 2 - 2mx1 + 3)(x2 2 - 2mx2 -2) = 50

  Cho phương trình : x2 – 2mx + 2m - 1 = 0.Tìm m nhằm phương trình với nhì ngiệm x1;x2 thỏa mãn: (x1 2 - 2mx1 + 3)(x2 2 - 2mx2 -2) = 50 

  10/03/2023 |   0 Trả lời

  Xem thêm: chung ket xep hang solo cung bolero 2017

 • Tìm m nhằm phương trình với 2 nghiệm phân biệt: mx^2-4(m-1)x+8 =0

  Tìm m nhằm phương trình với 2 nghiệm phân biệt: mx^2-4(m-1)x+8 =0

  12/03/2023 |   0 Trả lời