cho a+b+c=1 chung minh a^2+b^2+c^2 =1/3

Câu hỏi

Hien Pham

Đặng Gia Ân

Bạn đang xem: cho a+b+c=1 chung minh a^2+b^2+c^2 =1/3

18 mon 12 2020 khi 20:39

Cho a,b,c ko âm. Chứng minh rằng :

a) a2 + b+ c2 + 2abc + 2 > hoặc=ab +bc +ca +a+b+c

b)a2 + b2 +c2 +abc +4 > hoặc = 2(ab+bc+ca)

c) 3(a2 + b2 + c2) + abc +4 > hoặc =4 (ab+bc+ca)

d) 3(a2 + b2 + c2) + abc +80 > 4(ab+bc+ca) + 8(a+b+c)

Xem chi tiết

NguyễnMinhHuy

14 mon 8 năm 2016 khi 20:48

Chứng minh rằng 4(a2+1)(b2+1)(c2+1)> hoặc = 3(a+b+c)^2
 Bài này nâng lên ai thực hiện dc thì vấn đáp hộ

Xem chi tiết

Trần Hùng

Cho những số thực dương a,b,c thỏa mãn nhu cầu a+b+c=3 

Chứng minh rằng abc(1+a2)(1+b2)(1+c2)≤8

Xem chi tiết

Nguyễn Khánh Duy

25 mon 7 2021 khi 18:02

Bài 1. Cho a2 + b2 + c2 = ab + bc + ca. Chứng minh rằng a = b =c.

Xem chi tiết

Maxx

11 mon 12 2020 khi 16:06

Xem thêm: nội dung của cuộc duy tân minh trị

Cho a+b+c=0 ; \(\dfrac{1}{a}\)+\(\dfrac{1}{b}\)+\(\dfrac{1}{c}\)=0. Chứng minh rằng: a2+b2+c2=1

Xem chi tiết

Bùi Tiến Hùng

Cho a,b,c >0 và a2+b2+c2=3

Chứng minh rằng \(\dfrac{1}{a^3+a+2}\) + \(\dfrac{1}{b^3+b+2}\) + \(\dfrac{1}{c^3+c+2}\) ≥ \(\dfrac{3}{4}\)

Xem chi tiết

dung tran

25 mon 7 2021 khi 17:52

Bài 1. Cho a2 + b2 + c2 = ab + bc + ca. Chứng minh rằng a = b =c.

Xem chi tiết

/happdanh Danhkisayhello

15 mon 9 2019 khi 16:11

mang đến a,b,c to hơn hoặc vì thế 0 thỏa mãn nhu cầu a2+b2+c2 =3 Chứng minh a+b+c lơn rộng lớn hoặc vì thế căn 3

Xem chi tiết

Phạm Mỹ Hạnh

10 mon 1 2022 khi 10:13

 Câu 29. Chứng minh những bất đẳng thức:a) (a + b)2 ≤ 2(a2 + b2)b) (a + b + c)2 ≤ 3(a2 + b2 + c2)c) (a1 + a2 + ….. + an)2 ≤ n(a12 + a22 + ….. + an2).Câu 30. Cho a3 + b3  2. Chứng minh rằng a + b ≤ 2.Câu 31. Chứng minh rằng: [x] + [y] ≤ [x + y].Câu 32. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức: Câu 33. Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của:  với x, nó, z 0.Câu 36. Xét coi những số a và b rất có thể là số vô tỉ ko nếu:a) ab và a/b là số vô tỉ.b) a + b và a/b là số hữu tỉ (a + b ≠ 0)c) a + b, a2 và b2 là số hữu tỉ (a + b ≠...

Đọc tiếp

Xem chi tiết

/happdanh Danhkisayhello

Xem thêm: lich thi dau ban ket aff cup 2016

15 mon 9 2019 khi 15:45

cho a,b,c to hơn hoặc vì thế căn 3 thỏa mãn nhu cầu a2+b2+c2 =3 Chứng minh a+b+c lơn rộng lớn hoặc vì thế căn 3

Xem chi tiết