cho hai điện tích điểm trái dấu cùng độ lớn nằm cố định thì

Câu hỏi:

29/05/2020 57,188

A. không tồn tại địa điểm này sở hữu độ mạnh năng lượng điện ngôi trường vì thế 0

Bạn đang xem: cho hai điện tích điểm trái dấu cùng độ lớn nằm cố định thì

Đáp án chủ yếu xác

B. địa điểm sở hữu năng lượng điện ngôi trường vì thế 0 ở bên trên trung điểm của đoạn nối 2 năng lượng điện tích

C. địa điểm sở hữu năng lượng điện ngôi trường vì thế 0 phía trên đàng nối 2 năng lượng điện và phía ngoài năng lượng điện dương

D. địa điểm sở hữu năng lượng điện ngôi trường vì thế 0 phía trên đàng nối 2 năng lượng điện và phía ngoài năng lượng điện âm

Đáp án A. Vì ko tồn bên trên địa điểm này tuy nhiên nhị độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bộ phận sở hữu nằm trong khuôn khổ tuy nhiên trái hướng nhau

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho một năng lượng điện điểm –Q; năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm tuy nhiên nó tạo nên sở hữu chiều

A. thiên về phía nó

B. hướng ra phía xa cách nó

C. dựa vào khuôn khổ của nó

D. tùy thuộc vào năng lượng điện môi xung quanh

Câu 2:

Đặt một năng lượng điện test - 1μC bên trên một điểm, nó Chịu đựng một lực năng lượng điện 1mN được bố trí theo hướng kể từ ngược quý phái cần. Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường có tính rộng lớn và phía là

A. 1000 V/m, kể từ ngược quý phái phải

B. 1000 V/m, kể từ cần quý phái trái

C. 1V/m, kể từ ngược quý phái phải

D. 1 V/m, kể từ cần quý phái trái

Câu 3:

Tại một điểm sở hữu 2 độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bộ phận vuông góc cùng nhau và có tính rộng lớn là 3000 V/m và 4000V/m. Độ rộng lớn độ mạnh năng lượng điện ngôi trường tổ hợp là

A. 1000 V/m

Xem thêm: trung bình cộng của 6 số chẵn liên tiếp bằng 2011

B. 7000 V/m

C. 5000 V/m

D. 6000 V/m

Câu 4:

Cho 2 năng lượng điện điểm ở ở cả 2 điểm A và B và sở hữu nằm trong khuôn khổ, nằm trong lốt. Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm  bên trên đàng trung trực của AB thì sở hữu phương

A. vuông góc với đàng trung trực của AB

B. trùng với đàng trung trực của AB

C. trùng với đàng nối của AB

D. tạo nên với đàng nối AB góc 450

Câu 5:

Một năng lượng điện -1 μC bịa đặt nhập chân ko sinh đi ra năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm cơ hội nó 1m  có tính rộng lớn và phía là

A. 9000 V/m, thiên về phía nó

B. 9000 V/m, hướng ra phía xa cách nó

C. 9.109V/m, thiên về phía nó

D. 9.109V/m, hướng đi ra xa cách nó

Câu 6:

Nếu bên trên một điểm sở hữu 2 năng lượng điện ngôi trường bộ phận tạo nên vì thế 2 năng lượng điện điểm. Hai độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bộ phận nằm trong phương khi điểm đang được xét ở trên

A. đàng nối nhị năng lượng điện tích

B. đàng trung trực của đoạn nối nhị năng lượng điện tích

C. đàng vuông góc với đoạn nối nhị năng lượng điện bên trên địa điểm năng lượng điện 1

Xem thêm: trích đoạn cải lương người tình trên chiến trận

D. đàng vuông góc với đoạn nối nhị năng lượng điện bên trên địa điểm năng lượng điện 2