dự báo thời tiết hà tĩnh 15 ngày tới

Áp suất

1016 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:07 17:18

Mưa nhẹ

Áp suất

1018 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:07 17:18

Mưa nhẹ

Áp suất

1018 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:08 17:18

Mưa nhẹ

Áp suất

1019 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:08 17:18

Mưa vừa

Áp suất

1019 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:09 17:18

Mưa nhẹ

Áp suất

1019 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:10 17:18

Mưa nhẹ

Áp suất

1020 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:10 17:18

Mưa vừa

Áp suất

1022 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:11 17:18

Mưa độ mạnh nặng

Áp suất

Xem thêm: world cup 2022 khi nào kết thúc

1020 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:11 17:18

Mưa nhẹ

Áp suất

1019 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:12 17:18

Mưa nhẹ

Áp suất

1018 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:13 17:19

Mưa nhẹ

Áp suất

1018 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:13 17:19

Mưa nhẹ

Áp suất

1018 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:14 17:19

Mưa vừa

Áp suất

1016 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:14 17:19

Mưa nhẹ

Áp suất

1016 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:15 17:19

Mưa nhẹ

Đã update 2 phút trước

Nhiều mây 21.5°

Nhiều mây

Cảm giác như 22.1°.

Dự báo những ngày tới

Mặt trời mọc/lặn

06:07 17:18

Thấp/Cao

20.5°/26.6°

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2 km/giờ

Xem thêm: khi một quả bóng được đá lên

Điểm ngưng

20.2 °C

Chỉ số UV

0.02

Tin tức thời tiết