đừng để thời gian bên nhau là thói quen

Đừng Như Thói Quen - Jaykii/Sara Lưu

Lyrics by:Dương Khắc Linh/Hoàng Huy Long/JayKii

Bạn đang xem: đừng để thời gian bên nhau là thói quen

Composed by:Dương Khắc Linh/Hoàng Huy Long/JayKii

Jaykii:Em từng là duy nhất

Jaykii:Là cả khoảng chừng trời vô anh

Jaykii:Nhưng cho tới giờ đây anh vẫn như vậy

Jaykii:Chỉ là cần thiết một khoảng chừng trống

Jaykii:Yêu ngưng trệ một chút

Jaykii:Để biết tao cần thiết nhau hơn

Jaykii:Anh cũng tương đối e tao cần xa cách nhau

Jaykii:Nhưng tình thương không phải như khi trước

Jaykii:Đừng nhằm thời hạn cùng cả nhà là thói quen

Jaykii:Là ở cạnh mặt mày tuy nhiên xa xôi xôi

Jaykii:Từng ngày cảm xúc vô tim cứ thế nhạt đi

Jaykii:Lạc nhau tao đâu sở hữu hay

Jaykii:Đừng nhằm mến thương bại giờ là nỗi đau

Jaykii:Cô đơn về điểm căn chống ấy

Jaykii:Dành toàn bộ thanh xuân nhằm thương một người

Jaykii:Giờ chỉ từ là giấc mơ

Sara Lưu:Anh từng là thế giới

Sara Lưu:Là cả khoảng chừng trời vô em

Sara Lưu:Nhưng cho tới giờ đây khi em cần

Sara Lưu:Anh như ko quan lại tâm

Sara Lưu:Chỉ cần thiết dành riêng một phút

Sara Lưu:Để chất vấn em về ngày hôm nay

Sara Lưu:Sao cho tới giờ đây em cần ước chờ

Sara Lưu:Một điều giản đơn cho tới thế

Xem thêm: tình yêu của anh có giống như xưa

Sara Lưu:Đừng nhằm thời hạn cùng cả nhà là thói quen

Sara Lưu:Là ở cạnh mặt mày tuy nhiên xa xôi xôi

Sara Lưu:Từng ngày cảm xúc vô tim cứ thế nhạt đi

Sara Lưu:Lạc nhau tao đâu sở hữu hay

Sara Lưu:Đừng nhằm mến thương bại giờ là nỗi đau

Sara Lưu:Cô đơn về điểm căn chống ấy

Sara Lưu:Dành toàn bộ thanh xuân nhằm thương một người

Sara Lưu:Giờ chỉ từ vô giấc mơ

Sara Lưu:Nếu như 1 ngày sở hữu cù trở lại

Sara Lưu:Liệu vẫn còn đó đâu câu nói. yêu thương khi xưa

Sara Lưu:Em dành riêng toàn bộ thanh xuân chỉ nhằm yêu thương anh thôi

Sara Lưu:Sao giờ không thể nào vấp tới

Jaykii:Sao tao không thể hiểu cho tới nhau

Jaykii:Anh vẫn ước mặt mày em

Jaykii:Chỉ là khoảng thời gian sở hữu Khi mỏi mệt

Jaykii:Biết nỗi lưu giữ không thể kéo ký ức cù về

Jaykii:Nên luyện quên mặc dù biết tiếp tục đau

Jaykii:Đừng nhằm thời hạn cùng cả nhà là thói quen

Both:Là ở cạnh mặt mày tuy nhiên xa xôi xôi

Jaykii:Từng ngày cảm xúc vô tim cứ thế nhạt đi

Both:Lạc nhau tao đâu sở hữu hoặc tao đâu sở hữu hay

Both:Đừng nhằm mến thương bại giờ là nỗi đau

Both:Cô đơn về điểm căn chống ấy

Xem thêm: sân vân đông mỹ đình ở đâu

Both:Dành toàn bộ thanh xuân nhằm thương một người

Both:Giờ chỉ từ là giấc mơ

Both:Còn là giấc mơ