hiện tượng đứt gãy xảy ra ở nơi nào sau đây

avatar

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Bạn đang xem: hiện tượng đứt gãy xảy ra ở nơi nào sau đây

TRẢ LỜI

avatar

Câu 48: Hiện tượng đứt gãy xẩy ra ở điểm này sau đây?

`->` C. Nơi sở hữu sinh hoạt động khu đất.

Do những hiện nay tượng rung động đột ngột của vỏ Trái đất, do sự dịch trả những mảng thạch quyển hoặc những đứt gãy ở bên dưới mặt đất và truyền qua chuyện những khoảng cách rộng lớn.

Hãy chung quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

1 vote

avatar

Câu 48: B. Đất đá có tính cứng cao.

- Giải thích: Hiện tượng đứt gãy là hiện tượng kỳ lạ lực tác dụng theo dõi phương ở ngang, phía thúc ép, phương trực tiếp đứng, ra mắt bên trên đá cứng → đá nứt vỡ, dẫn đến những địa hào, địa lũy

Hãy chung quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

Xem thêm: công ty cổ phần câu lạc bộ kỳ nghỉ việt nam

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức miễn phí