khoảng cách giữa 2 bụng sóng liên tiếp

Câu hỏi:

10/10/2019 42,406

A. một bước sóng

Bạn đang xem: khoảng cách giữa 2 bụng sóng liên tiếp

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Trong hệ sóng ngừng bên trên một sợi chạc, khoảng cách thân ái nhị bụng sóng tiếp tục vì chưng nửa bước sóng.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nói đến sóng cơ học tập tuyên bố này sau đó là sai?

A. Sóng cơ học tập truyền được nhập toàn bộ những môi trường xung quanh rắn, lỏng, khí và chân ko.

B. Sóng cơ là sự việc Viral giao động cơ nhập môi trường xung quanh vật hóa học.

C. Sóng âm truyền nhập không gian là sóng dọc.

D. Sóng cơ học tập Viral bên trên mặt mũi nước là sóng ngang

Câu 2:

Khi nói đến sóng cơ, tuyên bố này tại đây sai ?

Khi nói đến sóng cơ, tuyên bố này tại đây sai ?

B. sóng cơ Viral được nhập hóa học lỏng

C. Sóng cơ Viral được nhập hóa học khí

D. Sóng cơ Viral được nhập chân không

Câu 3:

Sóng ngang (cơ học) truyền được trong số môi trường

A. hóa học rắn và mặt phẳng hóa học lỏng.

B. chất khí và trong tâm địa hóa học rắn.

Xem thêm: mỹ tâm anh đợi em được không? lời bài hát

C. chất rắn và trong tâm địa hóa học lỏng.

D. hóa học khí và mặt phẳng hóa học rắn

Câu 4:

Trong quy trình truyền sóng, Khi gặp gỡ vật cản thì sóng bị hành động tự nhiên. Tại điểm hành động tự nhiên thì sóng cho tới và sóng hành động tự nhiên sẽ:

A. luôn luôn nằm trong pha

B. ko nằm trong loại

C. nằm trong tần số

D. luôn luôn ngược pha

Câu 5:

Khoảng cơ hội thân ái một nút và một bụng sóng tiếp tục nhập hiện tượng lạ sóng ngừng là

A. vì chưng 50% bước sóng

B. bằng một bước sóng

C. bằng gấp đôi bước sóng

D. bằng một trong những phần tư bước sóng

Câu 6:

Một sóng cơ học tập Viral nhập một môi trường xung quanh với vận tốc v. Cách sóng của sóng này nhập môi trường xung quanh này là . Chu kỳ giao động T của sóng đem biểu thức là:

A.

B. 

C. 

Xem thêm: nội dung của cuộc duy tân minh trị

D.