lịch cúp điện bình thuận hôm nay

Khu vực Hẻm 438 đàng Thủ Khoa Huân nằm trong 1 phần phường Phú Thuỷ Điện lực Phan Thiết 06:00 - 17:00

18-11-2023

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp Khu vực Hẻm 411 đương Thủ Khoa Huân nằm trong 1 phần phường Phú Thuỷ Điện lực Phan Thiết 06:00 - 17:00

18-11-2023

Bạn đang xem: lịch cúp điện bình thuận hôm nay

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp Trục đàng Thủ Khoa Huân đoạn kể từ dốc Văn Công đên cầu Ké nằm trong 1 phần phường Phú Thuỷ, Thanh Hải Điện lực Phan Thiết 06:00 - 13:00

18-11-2023

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp Thôn 2B -Xã Đông Hà-Huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 07:30 - 12:30

18-11-2023

Đầu tư thiết kế Trung, hạ áp Thôn 4 -Xã Tân Hà-Huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 07:30 - 10:30

18-11-2023

Đầu tư thiết kế Trung, hạ áp Thôn 1A -Xã Trà Tân-Huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 10:30 - 13:30

18-11-2023

Đầu tư thiết kế Trung, hạ áp Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Chế vươn lên là sản phẩm nông nghiệp Tiến Phát Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) HKD Mỹ Hạnh Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) DNTN Thái Bảo Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Công ty CP Hợp Tác Phát Triển Năng Lượng Tái Tạo Vi-Ja Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Nguyễn Văn Triết 1 Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nguyễn Bách Thắng 1 Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn BNJ Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Công ty Cổ phần Vũ Tiến Dũng Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Năng lượng xanh xao Đức Linh Năm Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hà Nam Thắng 1 Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Công ty CP Năng lượng xanh xao Phước Lập Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngọc Kim Ngân- Bình Thuận Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Nguyễn Đặng Lực Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu tư 911 Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu tư 930 Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn XÂY DỰNG ĐÔNG QUÂN Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn THUẬN HÒA TUẤN HÙNG Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SUN BÌNH THUẬN Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Công ty Cổ phần góp vốn đầu tư Cao Capital Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV XNK HHP Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Khách mặt hàng Trần Thị Khánh Phước Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Năng lượng Green Vina 1 Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn VLXD Phương Hoa Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu A - Doanh Nghiệp CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu C - Doanh Nghiệp CP Đầu Tư Ocean Tower Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn NÔNG NGHIỆP XANH THUẬN MINH Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn TRANG TRẠI SONG NGÂN Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn TRANG TRẠI HÀM LIÊM Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG SẠCH THUẬN BẮC Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGỌC NGÂN Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ BÌNH THUẬN Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương mại dịch vụ Dịch Vụ Hiền Hương Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn NATURAL ENERGY Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ACE BÌNH THUẬN Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NLC - BÌNH THUẬN Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Cơ sở thu mua sắm thanh long Thanh Thanh Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Năng Lượng Xanh BGC Việt Nam Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương mại dịch vụ Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu COVINEST Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Khách mặt hàng Nguyễn Văn Trung Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẤP SỐ 1 HÀ TỈNH Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) An Hạ 2 Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Công ty Cổ Phần Du Lịch Núi Tà Cú, Công ty Cổ phần Bông nước Việt Nam, Doanh Nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Chế Biến Nông Sản Tiến Phát, Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Toàn Thịnh Phát Bình Thuận, công nhân Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Du lịch TTC - Trung Tâm Giặt ủi TTC Bình Thuận, Chi nhánh Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công nghệ Thực phẩm Kim Hải bên trên Bình Thuận, Doanh Nghiệp Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Gia, Cơ Sở Thu Mua Thanh Long Đại Lâm Mộc, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuất nhập vào Nông sản Vạn Xuân, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn DHCP, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Năng lượng Sạch Chiến Thắng, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tấn Phát Bình Thuận, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công nghệ Bình Anh, Công ty Cổ phần Viên Lâm thủ đô, Công ty Cổ phần Thương mại và Thương Mại & Dịch Vụ Linh Khuê, Công ty Cổ phần TMDV và Năng lượng Xanh Thiên Phú, HKD Điện mặt mũi trời áp cái Phú Thiện, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hân Hoan Solar, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương mại dịch vụ - Sản Xuất Kinh Doanh Đăng Quang, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hân Hoan Solar, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Queen Land, Doanh Nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Điện Mặt Trời Nhật Tân, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương mại Đầu tư Hồng Ngọc Bình Thuận., Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương mại Đầu Tư Hải Uyên Bình Thuận, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Giải pháp Thuận Quý, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Amavie Solar nước Việt Nam, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Amavie Farm, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Năng lượng Xanh Quang Việt, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn giáo dục và đào tạo và Đầu tư Hòa Thắng, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Cường Thịnh thủ đô, Công ty Cổ phần Năng lượng tinh khiết Lâm Viên, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Mặt Trời Xanh Nha Trang Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Alpha Solar 1, Công ty Cổ phần Điện áp cái HHLV, Công ty Cổ phần Điện áp cái Thuận Quý, Công ty Cổ phần Điện áp cái Hàm Thuận Nam, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nông nghiệp Công nghệ cao Quốc Cường. Điện lực Phan Thiết 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) An Hạ 1 Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Phạm Thái/HKD Thái Thịnh Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

18-11-2023

Xem thêm: công ty cổ phần câu lạc bộ kỳ nghỉ việt nam

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Nguyễn Văn Trung 5 Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) An Hạ 3 Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Tôm CP 1 Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Thông Thuận 2 Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn tích điện xanh xao La Gi 5 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) CTy Trách Nhiệm Hữu Hạn Đại Nam (ATT) Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Cty CP Đầu tư Năng lượng khởi tạo Bình An Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) CTY Trách Nhiệm Hữu Hạn DV Lữ hành TaViVu Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) CTY CP SXTMDT Thiên Đạt Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) CTY CPĐT Ocean Tower Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) CTy Trách Nhiệm Hữu Hạn Phan Đình Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) CTy CPNL Bình Thuận xanh Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) CTy CP ĐT và XL số 1 Hà Tĩnh Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) CTy CP NN Xanh Vũng Tàu Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) CTy CPĐT Đá Bạc Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) CTY Trách Nhiệm Hữu Hạn TP BEE Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Cty CP Tái Tạo Công nghệ xanh xao Toàn Cầu Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) CTY Trách Nhiệm Hữu Hạn Synvest Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn SXTM Chí Hương Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Đoàn Ngọc Hòe Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Nhà MN Tân Tiến Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Năng Lượng Minh Hùng Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Trại heo Phạm Thiện Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) CTY Trách Nhiệm Hữu Hạn Fukunana Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) TT Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi Thiện Tâm Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn BTLT HẢI ĐĂNG Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) CTY Trách Nhiệm Hữu Hạn Phú An Duy Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn tích điện xanh xao TDQ Việt Nam Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Công ty CP Năng lượng xanh xao Bình Thuận Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Cty CP ĐT Phát Triển Năng Lượng Xanh HTC Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Xây Lắp Năng Lượng Mới TDQ Việt Nam Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) CTy CP PPC Vũng Tàu Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn tích điện xanh xao La Gi 6 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) MĐ Tân Hà 8-Nhà Máy Xây Đá Số 1 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trang Trại Ngọc Hân Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn tích điện xanh xao La Gi 7 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Thôn 1B -Xã Trà Tân-Huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 14:00 - 16:30

18-11-2023

Đầu tư thiết kế Trung, hạ áp Trục đàng Tuyên Quang , Nguyễn Tương nằm trong 1 phần phường Phú Thuỷ Điện lực Phan Thiết 07:00 - 09:00

19-11-2023

Đầu tư thiết kế Trung, hạ áp Một phần xã Hàm Chính và 1 phần xã Hàm Liêm thị trấn Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 07:00 - 10:30

19-11-2023

Bảo trì, sửa chữa thay thế lưới điện Khu vực xã Hàm CFaanf huỵen Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 07:00 - 17:00

19-11-2023

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp Thôn Nam Hà-Xã Đông Hà-Huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 07:30 - 16:30

19-11-2023

Đầu tư thiết kế Trung, hạ áp Khu vực Suối nước Nóng nằm trong 1 phần thôn Hiệp Tân xã Tân Thuận Điện lực Phan Thiết 08:00 - 15:00

19-11-2023

Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp Đức Mẹ TàPao Điện lực Đức Linh 08:30 - 14:30

19-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Công ty Cổ phần vận tải đường bộ Xuân Ninh Điện lực Đức Linh 08:30 - 14:30

19-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) KH Nguyễn Đức Thành Điện lực Đức Linh 08:30 - 14:30

19-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Chế vươn lên là sản phẩm nông nghiệp Tiến Phát Điện lực Đức Linh 08:30 - 14:30

19-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hợp tác Quốc tế Tran Tuan Traveloka Điện lực Đức Linh 08:30 - 14:30

19-11-2023

Xem thêm: sóng cực ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV SX&TM Phú Quảng Điện lực Đức Linh 08:30 - 14:30

19-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quang Minh Kiệt Điện lực Đức Linh 08:30 - 14:30

19-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn NLMT Nguyên Thuận BGC Điện lực Đức Linh 08:30 - 14:30

19-11-2023

Sa thải phụ chuyển vận bám theo mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn sở hữu quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường ăn ý khối hệ thống thiếu hụt nguồn/quá chuyển vận lưới truyền tải)