lịch cúp điện vũng tàu hôm nay

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 15:00

Điện Lực TP Vũng tàu


Khu vực : Một phần đàng Trần Hưng Đạo, Ba Cu, Lê Lợi nằm trong phường 1

Bạn đang xem: lịch cúp điện vũng tàu hôm nay


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế lưới điện

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 15:00

Điện Lực TP Vũng tàu


Khu vực : Một phần đàng 30/4 nằm trong phường Rạch Dừa, phường 11


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:40 cho tới 15:00

Điện Lực Bà Rịa


Khu vực : Một phần điểm nhánh T1 Đèn đàng Trần Phú, KP 3 , Phường. Long Tâm.


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:40 cho tới 15:00

Điện Lực Bà Rịa


Khu vực : Một phần điểm nhánh Gò Cát, Phường Long Tâm


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 17:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : Một phần ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế lưới điện

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 17:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : Một phần ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế lưới điện

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 17:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : xã Xuyên Mộc


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế lưới điện

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 12:45 cho tới 13:15

Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ


Khu vực : Một phần KDC Phường Mỹ Xuân, Phường Phú Mỹ


Lý vì thế : Do không khí rất rất đoan - Sét

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : Một phần điểm thôn Tân Giao, và Sông Xoài 3, xã Láng Lớn (Dọc đàng kể từ mũi Tàu Tân Giao tiếp cận điểm Ủy Ban Nhân Dân xã Láng Lớn)


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế lưới điện

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 15:30

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : Một phần Ấp Ông Tô - Gò Cát


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 17:00

Điện Lực Côn Đảo


Khu vực : Khu 2, Khu 1, Khu 9 đàng Phan Chu Trinh, Nguyễn Chí Thanh, CMT8 thị trấn Côn Đảo.


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 17:00

Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ


Khu vực : Một phần KDC Tân Hạnh, F Phú Mỹ


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:40 cho tới 15:00

Điện Lực Bà Rịa


Khu vực : Khu vực trạm Võ Thị Sáu 05, Phường Long Toàn


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:40 cho tới 15:00

Điện Lực Bà Rịa


Khu vực : Khu vực trạm Nguyễn Văn Linh, Phước Nguyên.


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 14:00 cho tới 16:00

Điện Lực Bà Rịa


Khu vực : DỌc đàng Tỉnh Lộ 52 kể từ Hoà Long lên đường Long Phước, Xã Hòa Long, Xã Long Phước


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 15:00

Điện Lực TP Vũng tàu


Khu vực : Một phần đàng 30/4, đàng Bắc Sơn nằm trong phường 11


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : Một phần ấp Tân Trung


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : ấp Gò Cà, xã Phước thuận


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 16:30

Điện Lực Đất Đỏ


Khu vực : Ấp An Bình, An Hải, An Điền Xã Lộc An; Ấp Láng Dài Xã Láng Dài Huyện Đất Đỏ


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 17:00

Điện Lực Long Điền


Khu vực : Một phần Ấp Phước Trinh, Phước Nghĩa, Phước Bình, Tam An, Phước Lăng xã Tam Phườc, Ấp An Phước, An Lộc, An Bình, An Hòa, Xã An Ngãi, thị trấn Long Điền


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 11:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Đạt, thôn Tân Giao, xã Láng Lớn


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 11:30

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm thôn Xuân Tân- Xã Xuân Sơn


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 13:30 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : Công ty Hoàng Lâm, xã Xà Bang


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 13:30 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm thôn Xuân Tân- Xã Xuân Sơn


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế lưới điện

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm Sông Xoài 4, xã Láng Lớn


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : Một phần điểm thôn 1, xã Suối Rao dọc đàng điểm kể từ Ngã 4, thôn Suối Rao lên đường vể phía Xuyên Mộc.


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế lưới điện

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 15:00

Điện Lực TP Vũng tàu


Khu vực : Đường Võ Nguyên Giáp ( kể từ Ẹo Ông Từ cho tới Cầu Cỏ May), đàng Hoa Lư nằm trong phường 12


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế lưới điện

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ


Khu vực : Một phần KDC Tổ 3, 4 Ấp 1 - Tóc Tiên


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : Một phần ấp 2, 3 xã Hòa Hưng


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:40 cho tới 15:00

Điện Lực Bà Rịa


Khu vực : Dọc đàng Nguyễn Văn Cừ lên đường dọc theo phía Về cho tới Trường CĐ Sư Phạm, Phường Long Toàn


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 16:30

Điện Lực Đất Đỏ


Khu vực : Ấp An Hải Xã Lộc An Huyện Đất Đỏ


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 17:00

Điện Lực Long Điền


Khu vực : KP Hải Tân, Hải Sơn, TT Long Hải, thị trấn Long Điền


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế lưới điện

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm ấp Liên Hiệp 1, Xã Xà Bang


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 11:30

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm ấp Liên Đức, xã Xà Bang


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm Xóm Đập, xã Suối nghệ


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm Xóm Đập, xã Suối nghệ


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 11:30

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm thôn 3, xã Suối Rao


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm thôn 1, xã Suối Rao


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 13:30 cho tới 16:30

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm ấp Liên Hiệp, xã Xà Bang


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 13:30 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm thôn 3, xã Suối Rao


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 13:00

Điện Lực Côn Đảo


Khu vực : Đường Huỳnh Thúc Kháng, Khu 3, Côn Đảo


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

Xem thêm: danh sách vua phá lưới ngoại hạng anh 2022 2023

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : Khu vực ấp Phú Sơn , xã Hòa Hiệp,


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : ấp 3, xã Bưng Riềng


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 18:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : Một phần ấp Thanh Bình, xã Bình Châu


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế lưới điện

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:40 cho tới 15:00

Điện Lực Bà Rịa


Khu vực : Dọc đàng tách Bà Ria rời khỏi đàng Quốc Lộ 56 cho tới Vườn Ươm, Xã Hoà Long


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 16:30

Điện Lực Đất Đỏ


Khu vực : Ấp Thanh An, Cây Cám Xã Láng Dài Huyện Đất Đỏ


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 17:00

Điện Lực Long Điền


Khu vực : Ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, Ấp Phước trung, Xã Tam Phước, thị trấn Long Điền


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế lưới điện

18/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm xã Xuân Sơn( Dọc đàng kể từ thôn Quảng Giao lên đường nhập cho tới Chợ Sơn Bình)


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế lưới điện

19/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 12:00

Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ


Khu vực : Một phần KCN Cái Mép


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

19/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 12:00

Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ


Khu vực : Một phần KCN Cái Mép


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

19/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 13:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm KCN Sonadezi Châu Đức K, xã Nghã Thành , nằm trong tuyến 479CĐ


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

19/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 13:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm KCN Sonadezi Châu Đức ( điểm Công ty An Bình, xã Nghã Thành , nằm trong tuyến 481CĐ


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

19/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 16:30

Điện Lực Đất Đỏ


Khu vực : KP Hiệp Hòa TT Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ.


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

20/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : Một phần ấp 2,3 xã Bưng Riềng


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế lưới điện

20/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : ấp 1, xã Bưng Riềng


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

20/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:40 cho tới 15:00

Điện Lực Bà Rịa


Khu vực : Khu vực nhánh Gò Rùa , Ấp Bắc 2, Xã Hòa Long.


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

20/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 13:30 cho tới 16:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : Một phần KP Láng Sim, TT Phước Bửu, ấp Nhân Trung


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm thôn Tân Giao, xã Láng Lớn


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 15:00

Điện Lực TP Vũng tàu


Khu vực : Một phần đàng Trần Phú nằm trong phường Thắng Nhì. Mọt phần đàng Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi nằm trong phường 4. Một phần đàng Nguyễn Tri Phương, Cao Thắng, Ngô Đức Kế, hẻm 60 Phạm Hồng Thái nằm trong phường 7


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ


Khu vực : Một phần thành phố Tân Hạnh, Vạn Hạnh phường Phú Mỹ


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ


Khu vực : Một phần Khu phố Phú Thạnh phường Mỹ Xuân


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế lưới điện

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : ấp 1, xã Bưng Riềng


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:40 cho tới 15:00

Điện Lực Bà Rịa


Khu vực : Khu vực nhánh Bào Tràm , Tổ 4, KP 3, Phường. Long Tâm .


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 11:30

Điện Lực Đất Đỏ


Khu vực : KP Hiệp Hòa TT Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ.


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

22/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm xã Sơn Bình ( Dọc đàng kể từ Chợ Sơn Bình tiếp cận xí nghiệp nướ Sông ray)


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế lưới điện

22/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 11:30

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm Sông Xoài 2, xã Láng Lớn ( điểm Chùa Hoa Long)


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

22/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 11:30

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm Sông Xoài 2, xã Láng Lớn ( điểm thôn Sông Xoài 2)


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

22/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 13:30 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm thôn Tân Long, xã Kim Long


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

22/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 13:30 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm thôn Tân Long, xã Kim Long và 1 phần điểm ấp Tân Bình, Xã Bàu Chinh,


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

22/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : ấp 1, xã Bưng Riềng


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

22/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 16:30

Điện Lực Đất Đỏ


Khu vực : Ấp Gò Sầm Xã Láng Dài Huyện Đất Đỏ


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

22/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ


Khu vực : Khu phố Phú Hà phường Mỹ Xuân


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

22/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:40 cho tới 15:00

Điện Lực Bà Rịa


Khu vực : Đường Trần Xuân Độ, Đường Quốc lộ 51 lên đường Cỏ May , KP5, Phường Phước Trung


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

23/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 15:00

Điện Lực TP Vũng tàu


Khu vực : Một phần đàng Lê Lợi, đàng Vi Ba, Núi Lớn nằm trong phường Tháng Nhì


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

23/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : Một phần ấp Khu Một xã Bình Châu


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

23/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:40 cho tới 15:00

Điện Lực Bà Rịa


Khu vực : Một phần điểm nhánh Hòa Long 9 , Ấp Bắc , Xã Hòa Long.


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

24/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 11:30

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm Tổ 6, ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

24/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 13:30 cho tới 15:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm thôn Lồ Ồ - xã Đá Bạc


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

24/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 15:00

Điện Lực TP Vũng tàu


Khu vực : Một phần đàng 2/9, Lưu Chí Hiếu, Bình Giã, khu vực nhà tại Khang Linh nằm trong phường 10


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

24/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : Một phần ấp Khu Một xã Bình Châu


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

24/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : Khu vực ấp Phú Sơn, Phú Lâm xã Hòa Hiệp,


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế lưới điện

Xem thêm: bảng xếp hạng ngoại hạng anh 2019

24/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:40 cho tới 15:00

Điện Lực Bà Rịa


Khu vực : Đường QL51 lên đường theo phía Long Hương , Phường Long Hương


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp