mình sẽ là của nhau hoặc là sẽ trở thành nỗi đau

Kỳ Vọng Sai Lầm - Tăng Phúc, Nguyễn Đình Vũ, Yuno Bigboi

Bạn đang xem: mình sẽ là của nhau hoặc là sẽ trở thành nỗi đau

Xem thêm: tình yêu của anh có giống như xưa

Thông tin tưởng bài xích hát

Tên bài xích hát: Kỳ Vọng Sai Lầm
Ca sĩ: Tăng Phúc, Nguyễn Đình Vũ, Yuno Bigboi
Sáng tác: Nguyễn Đình Vũ
Album: Kỳ Vọng Sai Lầm (Single)
Ngày đi ra mắt: 26/09/2022
Thể loại: nước ta, V-Pop

Mình lỡ mến yêu một người
Say đắm nụ cười
Dù biết trước sẽ không còn thể nào
Tại ở phía đằng sau khung trời gió máy mưa gào
Kỳ vọng như vậy nào
Chẳng thể ở ở bên cạnh em
Những mon ngày dài
Cố chấp biết bản thân sai
Vì anh mang trong mình một điểm cần con quay về
Nơi phía trên chẳng đem em
Chỉ đem những mong chờ chờ
Tôi tiếp tục lấy lưu giữ thương
Đặt nhập vào bản thân một cái gương
Nhìn đi ra đem rất nhiều thứ
Khiến em lùi bước
Giờ còn phía trên những vỡ tan
Mình được xem là của nhau
Hoặc là tiếp tục phát triển thành nỗi đau
sành, cứ yêu thương là chết
Chết chuồn ở nhập rạm tâm một chút
Mình lỡ mến yêu một người
Say đắm nụ cười
Dù biết trước sẽ không còn thể nào
Tại ở phía đằng sau khung trời gió máy mưa gào
Kỳ vọng như vậy nào
Chẳng thể ở ở bên cạnh em
Những mon ngày dài
Cố chấp biết bản thân sai
Vì anh mang trong mình một điểm cần con quay về
Nơi phía trên chẳng đem em
Chỉ đem những mong chờ chờ
Tôi tiếp tục lấy lưu giữ thương
Đặt nhập vào bản thân một cái gương
Nhìn đi ra đem rất nhiều thứ
Khiến em lùi bước
Giờ còn phía trên những vỡ tan
Mình được xem là của nhau
Hoặc là tiếp tục phát triển thành nỗi đau
sành, cứ yêu thương là chết
Chết chuồn ở nhập rạm tâm một chút
Mình lỡ mến yêu một người
Say đắm nụ cười
Dù biết trước sẽ không còn thể nào
Tại ở phía đằng sau khung trời gió máy mưa gào
Kỳ vọng như vậy nào
Chẳng thể ở ở bên cạnh em
Những mon ngày dài
Cố chấp biết bản thân sai
Vì anh mang trong mình một điểm cần con quay về
Nơi phía trên chẳng đem em
Chỉ đem những mong chờ chờ
Mình lỡ mến yêu một người
Say đắm nụ cười
Dù biết trước sẽ không còn thể nào
Tại ở phía đằng sau khung trời gió máy mưa gào
Kỳ vọng như vậy nào
Chẳng thể ở ở bên cạnh em
Những mon ngày dài
Cố chấp biết bản thân sai
Vì anh mang trong mình một điểm cần con quay về
Nơi phía trên chẳng đem em
Chỉ đem những mong chờ chờ