phát biểu nào đúng về kiểu dữ liệu sau

 • Nhập nhập thời hạn theo mô hình năm, mon, ngày. Viết công tác thay đổi thời hạn cơ đi ra ngày (quy định: một năm sở hữu 365 ngày, 1 mon sở hữu 30 ngày).

  Nhập nhập thời hạn theo mô hình năm, mon, ngày. Viết công tác thay đổi thời hạn cơ đi ra ngày (quy định: một năm sở hữu 365 ngày, 1 mon sở hữu 30 ngày).

  Bạn đang xem: phát biểu nào đúng về kiểu dữ liệu sau

  13/11/2022 |   0 Trả lời

 • Nhập vào một trong những mon ngẫu nhiên nhập 1 năm. Viết công tác cho thấy thêm mon một vừa hai phải nhập nằm trong quý nào là nhập năm?

  Nhập vào một trong những mon ngẫu nhiên nhập 1 năm. Viết công tác cho thấy thêm mon một vừa hai phải nhập nằm trong quý nào là nhập năm?

  13/11/2022 |   0 Trả lời

 • Sử dụng ngôn từ Pascal nhằm viết lách công tác lần BCNN của nhị số vẹn toàn a,b. Dùng mệnh lệnh while tự.

  Sử dụng ngôn từ Pascal nhằm viết lách công tác lần BCNN của nhị số vẹn toàn a,b. Dùng mệnh lệnh while tự.

  15/11/2022 |   0 Trả lời

 • Sử dụng ngôn từ Python nhằm viết lách công tác điểm chuỗi nhập nhập sở hữu từng nào chữ a?

  Sử dụng ngôn từ Python nhằm viết lách công tác điểm chuỗi nhập nhập sở hữu từng nào chữ a? 

  15/11/2022 |   0 Trả lời

 • Chương trình đích là gì?

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Chương trình nguồn là gì?

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Lập trình là gì?

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Mỗi ngôn từ thiết kế thông thường sở hữu các bộ phận cơ bạn dạng nào?

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Nêu quy tắc để thương hiệu nhập ngôn ngữ lập trình Python?

  17/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tên nào tại đây nhập ngôn ngữ Python là để đúng theo dõi quy cách:

  A. Bai#1

  B. Bai 1

  C. 1.Bai 1

  D. Bai1

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phát biểu nào tại đây là đúng Lúc nói về biến?

  A. Biến là đại lượng được gọi là, dùng để làm tàng trữ độ quý hiếm và độ quý hiếm hoàn toàn có thể được thay cho thay đổi nhập quy trình tiến hành công tác.

  B. Biến là đại lượng bất kì.

  C. Biến là đại lượng ko thay cho đổi nhập quá trình thực hiện chương trình.

  D. Biến là đại lượng được gọi là, dùng để làm tàng trữ độ quý hiếm và độ quý hiếm bất biến nhập quy trình tiến hành công tác.

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tên nói riêng là gì?

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phát biểu nào tại đây là đúng về thương hiệu dành riêng riêng?

  A. Tên nói riêng là loại thương hiệu được ngôn từ thiết kế quy ấn định sử dụng với ý nghĩa sâu sắc xác lập, người thiết kế có thể được dùng với ý nghĩa sâu sắc không giống.

  B. Tên tự người thiết kế bịa được sử dụng với ý nghĩa sâu sắc riêng rẽ, xác lập bằng phương pháp khai báo trước lúc dùng. Các thương hiệu này được trùng với thương hiệu nói riêng.

  C. Tên nói riêng là loại thương hiệu được ngôn từ thiết kế quy ấn định sử dụng với ý nghĩa sâu sắc xác lập, người thiết kế ko được dùng với ý nghĩa sâu sắc không giống.

  D. Hằng là những đại lượng có mức giá trị thay cho thay đổi nhập quy trình tiến hành công tác.

  17/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hằng là gì?

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xem thêm: số liệu thống kê về mesut özil

  Phát biểu nào tại đây là đúng Lúc nói về “hằng”?

  A. Hằng là đại lượng thay cho đổi nhập quá trình thực hiện chương trình.

  B. Hằng là những đại lượng có mức giá trị bất biến nhập quy trình tiến hành công tác. Bao gồm: Hằng số học tập, hằng lôgic, hằng xâu.

  C. Hằng là đại lượng bất kì.

  D. Hằng ko bao gồm: số học tập và lôgic.

  17/11/2022 |   2 Trả lời

 • Cho mảng A bao gồm 150 phần tử: Viết công tác in mảng một vừa hai phải nhập đi ra screen in những số lẻ của mảng đi ra screen điểm con số số nhỏ rộng lớn 0 sở hữu nhập mảng.

  Cho mảng A bao gồm 150 phần tử:

  Viết công tác in mảng một vừa hai phải nhập đi ra mùng hình

   in những số lẻ của mảng đi ra mùng hình

  đếm con số số nhỏ rộng lớn 0 sở hữu nhập mảng

  20/11/2022 |   0 Trả lời

 • Phát biểu nào là đúng Lúc nói về phần khai báo nhập Python:

  A. Nhất định phải có phần khai báo.

  B. Không cần có phần khai báo.

  C. Chỉ khai báo Lúc dùng hàm toán học.

  D. Chỉ khai báo Lúc chương trình có sử dụng đến thư viện chương trình con cái nào đó.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong Python Lúc cần khai báo hằng tớ khai báo ở đâu?

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Thư viện math nhập Python cung ứng những công tác có trước nhằm thao tác làm việc với những hàm nào?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong Python khai báo hằng đúng là:

  A. PI:=3.14

  B. PI:3.14

  C. PI=3.14

  D. PI 3.14

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong Python, sau khoản thời gian khai báo tủ sách math, để tính \(\sqrt a \) tớ dùng lệnh nào?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Bài toán giải phương trình bậc nhất ax+b=0 có các biến nào?

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Thế nào là là Python?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phát biểu nào tại đây là đúng Lúc nói về các câu lệnh nhập Python?

  A. Python quy ấn định từng câu mệnh lệnh nên được viết lách bên trên một loại riêng lẻ, kết thúc bằng dấu “;”.

  B. Python quy ấn định các câu mệnh lệnh nên được viết lách bên trên một loại.

  C. Python quy ấn định các câu mệnh lệnh nên được viết lách bên trên một loại, kết thúc bằng dấu “;”

  D. Python quy ấn định từng câu mệnh lệnh nên được viết lách bên trên một loại riêng lẻ.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phát biểu nào tại đây là đúng về biến hóa nhập ngôn từ Python?

  A. Tất cả những biến hóa sử dụng nhập công tác đều phải kê thương hiệu mang lại công tác dịch biết nhằm tàng trữ và xử lí.

  B. Tất cả những biến hóa sử dụng nhập công tác ko cần phải kê thương hiệu.

  Xem thêm: 5 bài tập pháp luân công 45 phút

  C. Python sở hữu quy ấn định nghiêm ngặt cần sở hữu phần khai báo và phần thân thiết công tác như Pascal.

  D. Python đòi hỏi dùng vết “;” Lúc kết thúc câu lệnh.

  21/11/2022 |   1 Trả lời