thời tiết hà tĩnh 30 ngày tới

Thứ 2 20/11

mây rải rác

Bạn đang xem: thời tiết hà tĩnh 30 ngày tới

mây rải rác

mây rải rác

Tốc chừng gió 3.3 km/h

18° / 24°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:05/05:18

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 3 21/11

mây rải rác

mây rải rác

mây rải rác

Tốc chừng gió 2.64 km/h

19° / 24°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:05/05:18

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 4 22/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 2.16 km/h

19° / 23°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:05/05:18

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 5 23/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 3.69 km/h

22° / 25°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:05/05:18

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 6 24/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 5.02 km/h

22° / 25°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:05/05:18

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 7 25/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 3.92 km/h

22° / 23°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:05/05:18

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Chủ nhật 26/11

mưa độ mạnh nặng

mưa độ mạnh nặng

mưa độ mạnh nặng

Tốc chừng gió 6.05 km/h

21° / 22°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:05/05:18

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 2 27/11

mưa vừa

mưa vừa

mưa vừa

Tốc chừng gió 5.24 km/h

20° / 25°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:05/05:18

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 3 28/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 3.75 km/h

20° / 24°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:05/05:18

Xem thêm: dính phải lời nguyền rồi phải làm sao

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 4 29/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 5.67 km/h

20° / 23°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:05/05:18

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 5 30/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 4.53 km/h

21° / 22°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:05/05:18

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 6 01/12

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 5.36 km/h

21° / 24°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:05/05:18

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 7 02/12

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 5.53 km/h

20° / 24°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:05/05:18

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Chủ nhật 03/12

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 4.23 km/h

20° / 21°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:05/05:18

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 2 04/12

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 3.79 km/h

19° / 22°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:05/05:18

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 3 05/12

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 3.87 km/h

20° / 23°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:05/05:18

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Nhiệt chừng và kỹ năng sở hữu mưa TP. Hà Tĩnh 30 ngày tới

Lượng mưa ở TP. Hà Tĩnh 30 ngày tới

Thời tiết Hà Tĩnh

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 24°

Bình minh - Hoàng hít ở Hà Tĩnh

Bình minh/Hoàng hôn

06:05/05:18

Nhiệt chừng khí hậu ở Hà Tĩnh

Thấp/Cao

Độ độ ẩm lúc này ở Hà Tĩnh

Độ ẩm

68%

Áp suất ko khí

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Bản loại khí hậu Windy Hà Tĩnh

Thời tiết quận thị trấn Hà Tĩnh