thời tiết sa pa 10 ngày tới

Dự báo không khí Sapa - Tỉnh Lào Cai 10 ngày tới

Thứ 2 27/11

Bạn đang xem: thời tiết sa pa 10 ngày tới

mây thưa

mây thưa

mây thưa

Tốc phỏng gió 1.12 km/h

11° / 20°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:24/05:19

Tốc phỏng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 3 28/11

mây rải rác

mây rải rác

mây rải rác

Tốc phỏng gió 1.24 km/h

10° / 19°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:24/05:19

Tốc phỏng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 4 29/11

mây đen giòn u ám

mây đen giòn u ám

mây đen giòn u ám

Tốc phỏng gió 1.11 km/h

10° / 19°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:24/05:19

Tốc phỏng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 5 30/11

mây đen giòn u ám

mây đen giòn u ám

mây đen giòn u ám

Tốc phỏng gió 1.29 km/h

11° / 20°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:24/05:19

Tốc phỏng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 6 01/12

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 1.25 km/h

13° / 15°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:24/05:19

Tốc phỏng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 7 02/12

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 0.95 km/h

12° / 14°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:24/05:19

Xem thêm: dính phải lời nguyền rồi phải làm sao

Tốc phỏng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Chủ nhật 03/12

mây đen giòn u ám

mây đen giòn u ám

mây đen giòn u ám

Tốc phỏng gió 0.82 km/h

12° / 16°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:24/05:19

Tốc phỏng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 2 04/12

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 0.72 km/h

12° / 18°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:24/05:19

Tốc phỏng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 3 05/12

mưa vừa

mưa vừa

mưa vừa

Tốc phỏng gió 1.74 km/h

12° / 17°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:24/05:19

Tốc phỏng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 4 06/12

mưa vừa

mưa vừa

mưa vừa

Tốc phỏng gió 2.06 km/h

/

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:24/05:19

Tốc phỏng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Nhiệt phỏng và kĩ năng với mưa Sapa 10 ngày tới

Lượng mưa ở Sapa 10 ngày tới

bầu trời quang quẻ đãng

12°

bầu trời quang quẻ đãng

Cảm giác như 11°

Bình minh - Hoàng thơm ở Sapa

Bình minh/Hoàng hôn

06:24/05:19

Nhiệt phỏng không khí ở Sapa

Thấp/Cao

Độ độ ẩm thời điểm hiện tại ở Sapa

Độ ẩm

87%

Áp suất ko khí

Áp suất

1021 hPa

Tầm coi xa

Tầm nhìn

10 km

Bản vật không khí Windy Sapa

Thời tiết xã phường Sapa