tôi có thể làm gì chứ tôi có phải con người đâu

 • Reads 140,841
 • Votes 21,298
 • Parts 54

Ongoing, First published Aug 12, 2022

Bạn đang xem: tôi có thể làm gì chứ tôi có phải con người đâu

Table of contents

 • Sun, Aug 14, 2022

 • Chương 1 - Thế giới loại nhất

  Mon, Aug 15, 2022

 • Chương 2 - Thế giới loại nhất

  Thu, Aug 18, 2022

 • Chương 3 - Thế giới loại nhất

  Sun, Aug 21, 2022

 • Chương 4 - Thế giới loại nhất

  Sat, Aug 27, 2022

 • Chương 5 - Thế giới loại nhất

  Mon, Aug 29, 2022

 • Chương 6 - Thế giới loại nhất

  Sun, Sep 4, 2022

 • Chương 7 - Thế giới loại nhất

  Thu, Sep 8, 2022

 • Chương 8 - Thế giới loại nhất

  Sun, Sep 11, 2022

 • Chương 9 - Thế giới loại nhất

  Wed, Sep 14, 2022

 • Chương 10 - Thế giới loại nhất

  Mon, Sep 19, 2022

 • Chương 11 - Thế giới loại nhất

  Thu, Sep 22, 2022

 • Chương 12 - Thế giới loại nhất

  Thu, Sep 22, 2022

 • Chương 13 - Thế giới loại nhất

  Mon, Sep 26, 2022

 • Chương 14 - Thế giới loại nhất

  Thu, Sep 29, 2022

 • Chương 15 - Thế giới loại nhất

  Sun, Oct 2, 2022

 • Chương 16 - Thế giới loại nhất

  Mon, Oct 3, 2022

 • Chương 17 - Thế giới loại nhất

  Fri, Oct 7, 2022

 • Chương 18 - Thế giới loại nhất

  Wed, Oct 12, 2022

 • Chương 19 - Thế giới loại nhất

  Wed, Oct 12, 2022

 • Chương trăng tròn - Thế giới loại nhất

  Sat, Oct 15, 2022

 • Chương 21 - Thế giới loại nhất

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 22 - Thế giới loại nhất

  Fri, Oct 28, 2022

 • Chương 23 - Thế giới loại nhất

  Tue, Nov 1, 2022

 • Chương 24 - Thế giới loại nhất

  Thu, Nov 3, 2022

 • Chương 25 - Thế giới loại nhất

  Tue, Nov 8, 2022

 • Chương 26 - Thế giới loại nhất

  Wed, Nov 9, 2022

  Xem thêm: tình yêu của anh có giống như xưa

 • Chương 27 - Thế giới loại nhất

  Sun, Nov 13, 2022

 • Chương 28 - Thế giới loại nhất

  Thu, Nov 17, 2022

 • Chương 29 - Thế giới loại nhất

  Mon, Nov 21, 2022

 • Chương 30 - Thế giới loại nhất

  Thu, Nov 24, 2022

 • Chương 31 - Thế giới loại nhất

  Mon, Nov 28, 2022

 • Chương 32 - Thế giới loại nhất

  Sat, Dec 3, 2022

 • Chương 33 - Thế giới loại nhất

  Fri, Dec 9, 2022

 • Chương 34 - Thế giới loại nhất

  Sat, Dec 17, 2022

 • Chương 35 - Thế giới loại nhất (End)

  Thu, Dec 22, 2022

 • Chương 36 - Thế giới loại nhị

  Wed, Dec 28, 2022

 • Chương 37 - Thế giới loại nhị

  Tue, Jan 3, 2023

 • Chương 38 - Thế giới loại nhị

  Thu, Jan 12, 2023

 • Chương 39 - Thế giới loại hai

  Mon, Jan 30, 2023

 • Chương 40 - Thế giới loại nhị

  Tue, Feb 7, 2023

 • Chương 41 - Thế giới loại hai

  Thu, Feb 16, 2023

 • Chương 42 - Thế giới loại nhị

  Tue, Feb 28, 2023

 • Chương 43 - Thế giới loại nhị

  Wed, Mar 8, 2023

 • Chương 44 - Thế giới loại nhị

  Wed, Mar 15, 2023

 • Chương 45 - Thế giới loại nhị

  Thu, Mar 23, 2023

 • Chương 46 - Thế giới loại nhị

  Wed, Mar 29, 2023

 • Chương 47 - Thế giới loại nhị

  Sun, Apr 9, 2023

 • Chương 48 - Thế giới loại nhị

  Sun, Apr 23, 2023

 • Chương 49 - Thế giới loại nhị

  Tue, May 2, 2023

 • Chương 50 - Thế giới loại nhị

  Sat, May 13, 2023

 • Chương 51 - Thế giới loại nhị

  Sun, Jun 11, 2023

 • Chương 52 - Thế giới loại nhị

  Mon, Jul 17, 2023

  Xem thêm: mỹ tâm anh đợi em được không? lời bài hát

 • Chương 53 - Thế giới loại nhị (End)

  Sat, Oct 7, 2023

Tác giả: Phi Sắc Thế Gia
  
  Tình trạng phiên bản gốc: Hoàn 184 chương
  
  Tình trạng phiên bản edit: Đang lết
  
  Editor: Minniee 
  
  Thể loại: Nguyên thanh lịch, Đam mỹ, Cổ đại, Hiện đại, Tương lai, HE, Tình cảm, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh chóng, Xuyên thư, ABO, Cường cường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, ấm êm áp, 1x1, Chữa lành

#15nhẹnhàng