trung bình cộng của 6 số chẵn liên tiếp bằng 2011

Bạn đang xem: trung bình cộng của 6 số chẵn liên tiếp bằng 2011

đã căn vặn trong Lớp 5

Xem thêm: 5 bài tập pháp luân công 45 phút

Toán học

· 19:57 01/03/2021

Trung bình nằm trong của 6 số chẵn tiếp tục vì thế 2011. Tìm khoảng nằm trong của 4 số cuối vô dãy

1 câu trả lời 1735

Gọi số chẵn bé bỏng nhất là a

Tổng của 6 số chẵn tê liệt là:

2011 × 6 = 12066

Có:

a + (a + 2) + (a + 4) + (a + 6) + (a + 8) + (a + 10) = 12066

⇒6 × a + 30 = 12066

⇒a=2006

⇒4 số chẵn cuối mặt hàng là: 2010, 2012, năm trước, 2016

Trung bình nằm trong của bọn chúng là:

Xem thêm: lời bài hát chiếc lá mùa đông

(2010 + 2012 + năm trước + 2016) : 4 = 2013

Đáp số: 2013

Câu căn vặn hot nằm trong công ty đề